Analiza termiczna

Różnicowe kalorymetry skaningowe DSC

Różnicowe kalorymetry skaningowe DSC

DSC X7000
Najnowszy ultraczuły kalorymetr DSC

Unikalna kamera rejestrująca obraz próbki podczas pomiaru

Najwyższa stabilność i czułość
Kontrola atmosfery gazowej
Zakres temperatur pracy do 725 st C
Zakres grzania od 0,01 - 100 st C/min
Czułość 0,1 μW
Wiązki termopar w układzie pomiarowym
Możliwość chłodzenia elektrycznego do -80 st C lub oparami ciekłego azotu do – 150 st C

Pomiary mikropróbek – folii o masie kilkudziesięciu i kilkuset μg oraz próbek większych, z materiałów niejednorodnych.
Proste w obsłudze, przyjazne oprogramowanie, zapewniające zaawansowane możliwości konfiguracji planów, wprowadzania zmian w trakcie, bez przerywania pomiaru, badania kinetyki, czystości, ciepła właściwego, automatyzacji i wielu innych funkcji.


DSC 7020
Zakres temperatur pracy do 725 st C
Zakres grzania od 0,01 - 100 st C/min
Możliwość chłodzenia elektrycznego do -80 st C lub za pomocą głowicy do napełniania ciekłym azotem do – 170 st C

DSC 650 iSeries
Zakres temperatur pracy do 725 st C
Zakres grzania od 0,1 - 200 st C/min
Możliwość chłodzenia wodnego, za pomocą kriostatu lub oparów ciekłego azotu do -150 st C

Jednoczesne analizatory termiczne STA i Termowagi TGA

Jednoczesne analizatory termiczne STA i Termowagi TGA

Jednoczesne analizatory termiczne STA - TGA z DTA z możliwością pracy z krzywą DSC
Najnowsze japońskie modułowe zestawy w układzie horyzontalnym z podwójną mikrowagą i wbudowanymi termoparami do badania efektów cieplnych

Zakres temperatur pracy do 1100 st C lub 1500 st C
Zakres grzania od 0,01 -100 st C/min
Czułość 0,1 μg
Zakres pomiarowy ±  200 mg
Unikalnie stabilna linia bazowa w całym zakresie pomiarowym
niezwykle dokładna kontrola temperatury
Doskonała stabilność i czułość

TG 1000 i 1500 iSeries
Amerykańskie termowagi w układzie pionowym, z wbudowaną mikrowagą

Zakres temperatur pracy do 1000 st C lub 1500 st C
Zakres grzania od 0,1 - 300 st C/min lub od 0,1 - 60 st C/min
Zakres pomiarowy ±  200 mg
Stabilna linia bazowa
Bardzo dokładna kontrola temperatury i atmosfery gazowej
Możliwość rozbudowy

Jednoczesne analizatory termiczne STA: TG-DSC-DTA

Jednoczesne analizatory termiczne STA: TG-DSC-DTA

Połączenie rejestracji zmian masy oraz DSC i DTA podczas jednego pomiaru daje Państwu doskonałe możliwości analityczne.

Zakres temperatur pracy od – 125 st C do 1500 st C
Zakres grzania od 0,1 -100 st C/min
Zakres pomiarowy  400 mg
Rozdzielczość 0,1 μgt
Czułość DSC < 1 μW

Analizatory termomechaniczne TMA

Analizatory termomechaniczne TMA

Japońskie, odznaczające się niezwykle dokładną kontrolą temperatury i przemieszczeń systemy pomiarów termomechanicznych.

Szeroki zakres aplikacji
Wiele geometrii sond do penetracji materiału
Wysoka czułość
Możliwość pomiarów w trybie DMA
Ochrona przed stopieniem
Automatyczny pomiar długości próbki
Możliwość pomiarów TG
Zakres temperatur pracy do 600 st C, 1100 st C lub 1500 st C
Możliwość chłodzenia do -150 st C

Dynamiczne analizatory mechaniczne DMA

Dynamiczne analizatory mechaniczne DMA

Działanie na próbkę połączonymi falami o różnych parametrach
Opatentowana funkcja transformacji Fourierowskiej
Korekta rozszerzalności cieplnej
Różnorodne tryby geometrii działania na próbkę
Ściskanie, rozciąganie
Zginanie 2 i 3 punktowe
Ścinanie, badania żeli, włókien, folii, elastomerów, past
Zakres temperatur pracy od – 150 st C do 600 st C

Twoja wiedza, nasza technologia