Goniometry

Najnowsze technologie wprowadzone do systemów optycznych zapewniają najwyższą jakość pomiarów przy prostej obsłudze sprzętu i oprogramowania.

Phoenix MT
Pomiar statyczny i dynamiczny kątów zwilżania

Modułowy układ pozwalający na pracę z szerokimi i wysokimi podłożami, elastyczne ułożenia ramy w pionie i poziomie

Kalkulacja energii powierzchniowej, geometrii kropli, zwilżalności, współczynnika rozpływu i pracy adhezji
Automatyczna rejestracja obrazu przez kamerę
Rezultaty pomiaru w formie wykresu, filmu, tabeli

Innowacyjna komora termiczna do niskich i wysokich temperatur i różnych mieszanek atmosfer gazowych

Uchylny stolik

Rozdzielczość pomiaru ± 0,1 st
Zakres pomiarowy 0-180 st
Opcje: Automatyczne dozowanie zadanej objętości kropli
i funkcja detekcji styku kropli z podłożem
Przyjazne oprogramowanie z szeroką bazą danych

Phoenix PH 150 i 300
Manualne lub automatyczne i manualne dozowanie kropli referencyjnych
Pomiar statyczny i dynamiczny kątów zwilżania
Kalkulacja energii powierzchniowej
Automatyczna rejestracja obrazu przez wysokich parametrów kamerę
Rezultaty pomiaru w formie wykresu, filmu, tabeli
Komora termiczna
Uchylny stolik
Rozdzielczość pomiaru ± 0,1 st
Zakres pomiarowy 0-180 st
Przyjazne oprogramowanie z szeroką bazą danych

Wysokotemperaturowy Phoenix HT
Piec i komora termiczna
Przedmuch gazem
Rozdzielczość pomiaru ± 1 st


Phoenix Pico-Nano dla mikro próbek
Pomiary mikrokropel na włóknie, włosie
Piezoelektryczny system dozowania

Phoenix 600 z wieloma dozownikami

Pioneer 300 system dla badań płyt półprzewodnikowych

CTA 300 system dla badań płyt i ekranów

Twoja wiedza, nasza technologia