|09.01.2020

BioOrg I Warsztaty Analizy Termicznej na Politechnice Poznańskiej

Pracujesz nad polimerami, lekami, żywnością, a może w innym obszarze? Na 99% wiedza o właściwościach termicznych materiałów, zwłaszcza z jednoczesnym obrazem próbki i analizą wydzielonych gazów da Ci istotne dane, narzędzia do badań, i docelowo wytyczne do kierunku modyfikacji, optymalizacji produkcji, kontroli jakości. 

Dziękujemy za ciekawe dyskusje, cieszę się, że mogliśmy pomóc i wspólnie zainicjować projekty podnoszące jakość pracy w laboratorium podczas konferencji BioOrg i Warsztatów Naukowych, Politechnika Poznańska, 6-7 grudnia 2019

Naukowcy i praktycy podzielili się swoim doświadczeniem – zainspirowali do działań, dyskusji wśród uczestników i konkretnych poczynań, by przełożyć koncepcje na badania, nowe lub ulepszone produkty, optymalizację procesów i oszczędności.

Przedyskutowaliśmy co osiągamy stosując techniki analizy termicznej z technikami łączonymi – o danych dotyczących parametrów topnienia, krystalizacji, zeszklenia, odporności termicznej, odporności na utlenianie, czystości, kinetyki, zmian masy w procesach rozkładu, odporności na ściskanie, nacisk punktowy, zginanie, rozciąganie. Dodając do tego – gdy krzywa nie jest jednoznaczna – obraz próbki – i skład gazów rozkładu zakres informacji znacznie się poszerza. 

Warsztaty pozwoliły nam na pracę z unikalnym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 z kamerą, omówiliśmy jednoczesny analizator termiczny STA 7200, TMA i DMA Hitachi High Tech Science HAAS. Relacja na You tubie

Twoja wiedza, nasza technologia