Chromatografia Flash i Pompy

Chromatografia Flash

Chromatografia Flash

Znajoma z zaprzyjaźnionego Zakładu Chemii Organicznej od miesięcy próbowała rozdzielić kompleksowy związek. Dobrze, że spotkałyśmy się, dość przypadkowo, i opowiedziała o tym, jak utknęła z pracą. Przecież mamy Flasha w naszym labie i praktyka, który od 20 lat zgłębia te trudne przypadki. Znajoma przesłała próbki, kosztowało to kilka tygodni pracy, ale wynik był przekraczający jej oczekiwania. Gradient został tak dobrany, a precyzja dozowania tak wysoka, że czystość zebranego produktu wyszła poza nawet nasze założenia. Pani ma już obroniony tytuł, a Flash stoi u niej w laboratorium z baterią kolumn. Uśmiechamy się do siebie, najczęściej w biegu, na Konferencjach.

 

Ludzie z HAAS chętnie porozmawiają o Chromatografii Flash, i o Reaktorach na stoisku HAAS  21 lutego br., Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 3, piętro 1 sala 23.

W tym czasie i miejscu odbywać się będzie 

Seminarium Nowoczesne Laboratorium Polimerowe - dla Przemysłu, informacje w Aktualnościach.

 

Chromatografy Flash z UV, UV-Vis, ELSD.

Rozdział substancji, oczyszczanie związków chemicznych.

Zakresy pracy do 200 ml/min, 33 bar.

4 rozpuszczalniki, modyfikator, 

Chromatograf Flash z UV,

Chromatograf Flash UV Vis,

Chromatograf Flash z ELSD, z certyfikacją 21 CFR Part 11

iPad z intuicyjnym oprogramowaniem.

Pompy ciśnieniowe - gradienty bez efektów pulsacyjnych.
Zakres ciśnień do ok. 1300 bar.
Szeroki zakres przepływów i materiałów.
Systemy dedykowane intensywnej, długotrwałej pracy z najwyższą dokładnością dozowania małych ilości.

Twoja wiedza, nasza technologia