Pompy ciśnieniowe

Chromatografy Flash z UV, UV-Vis, ELSD.

Rozdział substancji, oczyszczanie związków chemicznych.

Zakresy pracy do 200 ml/min, 33 bar.

4 rozpuszczalniki, modyfikator, 

Chromatograf Flash z UV,

Chromatograf Flash UV Vis,

Chromatograf Flash z ELSD, z certyfikacją 21 CFR Part 11

iPad z intuicyjnym oprogramowaniem.

Pompy ciśnieniowe - gradienty bez efektów pulsacyjnych.
Zakres ciśnień do ok. 1300 bar.
Szeroki zakres przepływów i materiałów.
Systemy dedykowane intensywnej, długotrwałej pracy z najwyższą dokładnością dozowania małych ilości.

Twoja wiedza, nasza technologia