Produkty

Reaktory

Reaktory

Zautomatyzowane reaktory i autoklawy laboratoryjne, reaktory hydrotermalne z kontrolerem lub intuicyjnym oprogramowaniem ze różnych stali, stopów, szkła i innych materiałów.
Reaktory pojedyncze, 3 lub 16 zbiornikowe, przepływowe.
Systemy do polimeryzacji, uwodorniania, krystalizacji, sedymentacji, badań korozji i wielu innych.
Unikalne rozwiązania modułowe.
Zakresy temperatur do 250 st C, 600 st C i zakresy ciśnień do 100 barów, 200 barów, po 500 barów.
Zintegrowane dozowanie cieczy i gazów, pobór prób pod ciśnieniem, różnego rodzaju kolumny i odbieralniki.

Analiza termiczna

Analiza termiczna

Unikalne i modułowe systemy do badań w zakresie analizy termicznej:

różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC z rejestracją obrazu online,

termograwimetrii TG,

analizy symultanicznej TG-DTA i TG-DSC-DTA,

połączeń z MS, FTIR, GC

oraz analiz termomechanicznych TMA I DMA

Przyjazne oprogramowanie i prosta obsługa

Analiza powierzchniowa

Analiza powierzchniowa

Tensjometry i goniometry z komorą termiczną do niskich temperatur i mieszanek gazów reakcyjnych

Innowacyjne możliwości wyznaczania:

kąta zwilżania
napięcia powierzchniowego
energii powierzchni
adhezji
chłonności
polarności

Metoda zanurzeniowa oraz optyczna.

Pomiary w kontrolowanych temperaturach i atmosferach.

Chromatografia Flash i Pompy

Chromatografia Flash i Pompy

Chromatografy Flash z UV, UV-Vis, ELSD.

Rozdział substancji, oczyszczanie związków chemicznych.

Zakresy pracy do 200 ml/min, 33 bar.

4 rozpuszczalniki, modyfikator, 

Chromatograf Flash z UV,

Chromatograf Flash UV Vis,

Chromatograf Flash z ELSD, z certyfikacją 21 CFR Part 11

iPad z intuicyjnym oprogramowaniem.

Pompy ciśnieniowe - gradienty bez efektów pulsacyjnych.
Zakres ciśnień do ok. 1300 bar.
Szeroki zakres przepływów i materiałów.
Systemy dedykowane intensywnej, długotrwałej pracy z najwyższą dokładnością dozowania małych ilości.

Screening do pilotażu - systemy reaktorów

Screening do pilotażu - systemy reaktorów

Screening 16 x 5 ml, mieszanie, 200 st C, 200 bar

3 x 50 ml, mieszanie, 200 st C, 200 bar

Reaktory od 5 do 100 l, 350 st, 50 bar

Kolumny, chłodnice, rozdzielacze

Układy kaskadowe, przepływowe

Dozowanie MFC, pompy

Strefy ATEX

Systemy z indywidualnie dobranymi zakresami

Twoja wiedza, nasza technologia