Produkty

Reaktory

Reaktory

Systemy zestali SS316, hastelloyu, tytanu, szkła, szkła z metalową pokrywą i innych materiałów.
Reaktory pojedyncze, wielozbiornikowe, przepływowe.
Systemy uwodorniania, krystalizacji.
Unikalne rozwiązania modułowe.
Zakresy temperatur do 250 st C, 600 st C i zakresy ciśnień do 100 barów, 200 barów, po 350 barów.
Dozowanie cieczy i gazów, pobór prób pod ciśnieniem, różnego rodzaju kolumny i odbieralniki.

Analiza termiczna

Analiza termiczna

Unikalne i modułowe systemy do badań w zakresie analizy termicznej: kalorymetrii DSC, termograwimetrii TG, analizy symultanicznej TG-DTA, TG-DSC-DTA, połączeń z MS, FTIR, GC oraz analiz termomechanicznych TMA I DMA

Analiza powierzchniowa

Analiza powierzchniowa

Innowacyjne możliwości wyznaczania:
kąta zwilżania,
napięcia powierzchniowego,
energii powierzchni,
adhezji,
chłonności,
polarności.
Metoda zanurzeniowa – tensjometry oraz optyczna – goniometry.
Pomiary w kontrolowanych temperaturach i atmosferach.

Pompy wysokoprecyzyjne i ciśnieniowe

Pompy wysokoprecyzyjne i ciśnieniowe

Moduły pojedyncze, podwójne i wielokrotne.
Programowanie gradientowe bez efektów pulsacyjnych.
Zakres ciśnień do 1360 bar.
Pojemniki dozująceo różnych objętościach, w zależności od modelu, od 65 ml do 1000 ml.
Temperatury pracy do 100 st C.
Prosta obsługa i sterowanie.
Szeroki zakres przepływów, materiałów (teflon, hastelloy i ciśnienia pracy).
Płaszcze termiczne.
Opcja zaworów elektrycznych.
Systemy dedykowane intensywnej, długotrwałej pracy z niezawodną precyzją.
http://www.isco.com/products/products1.asp?PL=105 

Chromatografy Flash akcesoria

Chromatografy Flash akcesoria

Kolumny Gold i RediSep

Najwyższa dokładność budowania gradientu

Uziarnienie sferyczne i standardowe

Faza odwrócona

Różne wypełnienia, 4 g do 3 kg

Twoja wiedza, nasza technologia