Szybkie Chromatografy

Kolumny Gold i RediSep

Najwyższa dokładność budowania gradientu

Uziarnienie sferyczne i standardowe

Faza odwrócona

Różne wypełnienia, 4 g do 3 kg

Twoja wiedza, nasza technologia