|26.09.2018

Nowy Kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych

Zespół Haas dziękuje za zainteresowanie nowym produktem - Modułowym kontrolerem systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalnym przez ich użytkowników 

System steruje poziomami temperatury, ciśnienia, prędkością obrotową mieszania oraz intensywnością ogrzewania i chłodzenia, a także umożliwiającego dodawanie sterowania innych kastomizowalnych portów, takich jak dozowanie cieczy i gazów, czujnik wielkości cząstek, sonda pH, sonda zmętnienia. Nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikowi stworzenie własnej sekwencji zdarzeń (tzw. metody) ustalającej przebieg doświadczenia (dowolnie konfigurowane kroki). Projekt dofinansowany z: 

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

POIR.02.03.02-30-0030/16

Twoja wiedza, nasza technologia