Twoja wiedza, nasza technologia

Analiza Termiczna

Badania przemian fazowych, odporności, utleniania przy zastosowaniu kalorymetrii różnicowej DSC, termograwimetrii TGA, TMA i DMA

Chromatografia Flash

Chromatografy Flash i Prep do rozdziałów i oczyszczania związków, z detektorami UV i ELSD

Analiza właściwości powierzchniowych

Tensjometry i goniometry do pomiarów kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego, energii powierzchniowej

Reaktory

Prowadzenie procesów chemicznych w reaktorach pojedynczych lub wielozbiornikowych, o różnych objętościach i z, mieszaniem, dozowaniem gazów, reaktantów ciekłych, do prowadzenia różnego rodzaju syntez, uwodorniania, procesów hydrotermalnych .

Pompy ciśnieniowe

Ultraprecyzyjne pompy ciśnieniowe do wielogodzinnego bezpulsacyjnego dozowania lub utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie do 1300 bar

Aparatura badawcza na zamówienie

Reaktory pilotażowe, wielozbiornikowe, zestawy do badań korozji, reaktory i autoklawy do badań uszczelek, procesów wytwórczych. Projekty indywidualne.