II Seminarium i Warsztaty
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapraszamy Państwa na nasze kolejne seminarium i warsztaty pt.:

„Jak rozwiązać problemy materiałowe i procesowe z użyciem technik analizy termicznej, chromatografii cieczowej Flash i kontrolowanych procesów w reaktorach?”

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2022r. w czasie IV Ogólnopolskiego Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów BioOrg na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.