Filtr produktów Showing all 2 results
Rodzaj wypełnienia
Typ wypełnienia
Kształt cząsteczek krzemionki
Uziarnienie
Wielkość porów
Powierzchnia aktywna
pH złoża
Maksymalne ciśnienie pracy
Waga wypełnienia
Zawartość węgla
Zawartość wody
Zawartość grup aminowych NH2
Zawartość metali śladowych
End capping
Pojemność jonowymienna
Show sidebar

Kalorymetr różnicowy Hitachi High Tech NEXTA DSC200

Kalorymetr różnicowy DSC200  przeznaczony dla  pracy w zakresie temperatur: -150°C do 725 °C -  jest analizatorem termicznym do wyznaczania temperatury i zmian entalpi  przemian fazowych materiałów (zeszklenia, topnienia, krystalizacji, badania czystości, odporności na utlenianie, stopnia krystaliczności, składu materiałów). Używany jest w badaniach kontroli jakości. Przy tych badaniach wymagany jest najwyższy poziom czułości kalorymetrycznej umożliwiający zarejestrowanie sygnałów dla śladowych ilości składników materiału. NEXTA DCS200 wyróżnia się  wysoką rozdzielczością sygnałów zapewniającą rozdzielenie nakładających się pików dla różnych przemian. Ważne jest to dla  materiałów wieloskładnikowych w których sygnały pochodzące od przemian fazowych  mogą nachodzić na siebie. NEXTA DSC200 jest przyrządem niezbędnym nie tylko w laboratoriach  badawczo-rozwojowych ale również w laboratoriach kontroli jakości.  Aparatura zapewnia doskonałe wyniki badań  zmian właściwości termicznych dla złożonych próbek (granulaty,  folie, włókna, ciecze, itd.). Jednoczesne podłączenie systemu chłodzenia elektrycznego i  systemu z LN2 umożliwia szybką zmianę sposobu schładzania, oszczędzając czas i dając wymierne korzyści ekonomiczne przy pracach w temperaturach ujemnych. Linia bazowa pozostaje w temperaturach ujemnych stabilna. Hybrydowy system schładzania i stabilna linia bazowa są szczególnie cenione przez użytkowników.  
 • Zakres dynamiczny: ±200 mW
 • Najniższy poziom szumu: 0.1 µW
 • Najwyższy poziom czułości: 0.2 µW
 • Najwyższy poziom rozdzielczości: stała czasowa <6,5 s
 • Powtarzalność linii bazowej:  ±5 µW
 • Precyzja kalorymetryczna :± 0.05%
 • Dokładność kalorymetryczna: ± 0.4%
 • Odchylenie linii bazowej: 50 µW (-50 do 300 °C)

Kalorymetr różnicowy Hitachi High Tech NEXTA DSC600

Skaningowy kalorymetr różnicowy Nexta DSC600 to analizator termiczny służący do oznaczania przemian fazowych materiałów (zeszklenia, topnienia, krystalizacji), badania czystości, odporności na utlenianie, stopnia krystaliczności, składu materiału. Używany w szczególnie wymagających wyzwaniach, gdzie wymagany jest najwyższy poziom czułości kalorymetrycznej, by zarejestrować najmniejsze piki odpowiadające bardzo małym i śladowym składnikom materiału. Model odznacza się wysoką rozdzielczością pomiarów, która zapewnia rozróżnienie i odseparowanie nachodzących na siebie sygnałów odpowiadających różnym przemianom. To specyfikacja kluczowa dla wieloskładnikowych materiałów, dla których przemiany fazowe mogą przy niewystarczającej rozdzielczości nachodzić na siebie na krzywej kalorymetrycznej. Aparat niezbędny w laboratoriach o profilu badawczo-rozwojowym, a także często używany w kontroli jakości – między innymi dla tworzyw sztucznych, leków, żywności. Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC600 to aparatura używana dla charakterystyki termicznej nowych lub ulepszonych materiałów w laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych. Najnowszy model zapewniający doskonałe wyniki badań właściwości termicznych dla trudnych próbek (stałych, folii, włókien, cieczy i roztworów). Możliwość jednoczesnego podpięcia systemu chłodzenia elektrycznego i oparów ciekłego azotu pomaga szybko zmieniać metodę chłodzenia, oszczędzając czas i dając wymierne korzyści ekonomiczne dla różnych potrzeb pracy w temperaturach ujemnych. Stabilna linia bazowa w temperaturach ujemnych i efektywne chłodzenie to zalety kalorymetru różnicowego DSC600, które są szczególnie poszukiwane i cenione przez Użytkowników tego typu aparatury.
 • Najniższy poziom szumu: 0.05µW
 • Najwyższy poziom czułości: 0.1µW
 • Najwyższy poziom rozdzielczości: stała czasowa 3 sekundy lub niższa