Filtr produktów Showing the single result
Rodzaj wypełnienia
Typ wypełnienia
Kształt cząsteczek krzemionki
Uziarnienie
Wielkość porów
Powierzchnia aktywna
pH złoża
Maksymalne ciśnienie pracy
Waga wypełnienia
Zawartość węgla
Zawartość wody
Zawartość grup aminowych NH2
Zawartość metali śladowych
End capping
Pojemność jonowymienna
Show sidebar

Analizator termomechaniczny Hitachi High Tech TMA 7000

Analizator termomechaniczny Hitachi TMA7000 umożliwia pomiary w zakresie od -170 °C ... 1000°C ... 1500°C dzięki zmodernizowanej konstrukcji systemu pomiarowego uzyskano znacznie wyższą czułość urządzenia.  Przyrząd przeznaczony jest do badania próbek o zróżnicowanym kształcie i rozmiarach w tym folii oraz małych rozmiarów próbek. Różnorodność próbników wraz ze specjalistycznymi uchwytami umożliwia zastosowanie siedmiu trybów pomiarowych do wyboru: rozszerzalność, penetrację ( dwa rodzaje), rozciąganie (dwa rodzaje), zginanie, rozszerzalność objętościową. Pomiary w temperaturach ujemnych umożliwia automatyczny system schładzania. Hitachi TMA7000 umożliwia przeprowadzenie pomiarów z obciążeniem statycznym lub dynamicznym +/- 5,8 N; F 0,001 - 1 Hz.  Uzyskane informacje o zmianach współczynnika rozszerzalności cieplnej dostarcza informacji na temat przemian fazowych zachodzących w materiale. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesów technologicznych, kontrola jakości szerokiej gamy materiałów takich jak.: tworzywa sztuczne, elastomery, żywice, farby także ceramika i metale.