Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, 15% wolnej przestrzeni (6)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, Al2O3 (6)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, bez wolnej przestrzeni (6)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane ARG (1)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane C18 (13)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane C4 (1)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane C8 (3)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane CN (1)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane DIOL (4)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane NH2 (2)

Kolumny SepaFlash iLOK z wypełnieniem, modyfikowane SAX/SCX (2)