ZAKRES PRZEPŁYWU:1 – 200 mL/min
MAKSYMALNE CIŚNIENIENIE:500 psi (33,5 bar)
SYSTEM POMP:Precyzyjna pompa z podwójnym tłokiem. Cztery rozpuszczalniki binarne z trzecim rozpuszczalnikiem jako modyfikatorem.
GRADIENTY:DAD o zmiennym UV (200 – 400 nm) lub DAD o zmiennym UV (200 – 400 nm) + pasmo widzialne (400 – 800 nm) lub ELSD
DETEKTOR:10 mg – 33 g
POJEMNOŚĆ:4 g – 330 g, aż do 3 kg z adapterami
ROZMIAR KOLUMNY:• typy gradientów: izokratyczny, liniowy, krokowy.
• Długość ścieżki optycznej w komorze przepływowej: 0,3 mm (domyślna); 2,4 mm (opcjonalna)
• Wyświetlanie widma: pojedyncze/podwójne/cały zakres spektralny*
• Metoda ładowania próbki: manualna
• Metoda zbierania frakcji: wszystko, wszystko do zlewek, próg, szybkość narastania, czas.
• Kolektor frakcji: Standardowy: probówki (13 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm); Opcjonalny: kwadratowa butelka (250 mL, 500 mL) lub duża butelka zbiorcza; dopasowany pojemnik zbiorczy
• Urządzenie kontrolujące: bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzeń mobilnych**
• Certyfikaty: CE, cTUVus (w trakcie)
INNE PARAMETRY: