Przemysł opakowań w Polsce to tworzywa sztuczne i wyroby celulozowe – kartony i papier . Dzięki współpracy z przemysłem spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym branża opakowaniowa posiada ugruntowaną pozycję na rynku. Wraz z rozkwitem branży e-commerce popyt na opakowania o wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz bezpiecznych do kontaktu z żywnością silnie wzrósł. Na tyle, iż branża opakowaniowa odnotowuje najniższy stopień zadłużenia w 2021.

Zmiana przepisów dotycząca opakowań jednorazowych wymusza na przedsiębiorcach dostosowanie linii produkcyjnych i wprowadzenie nowego asortymentu.Produkty powinny spełniać najwyższe standardy trwałości i bezpieczeństwa.

Firma HAAS oferuje szereg rozwiązań dla przemysłu opakowaniowego:

  • reaktory szklane lub stalowe. Stosowane jako mieszalniki w procesach homogenizacji, polimeryzacji półproduktów materiałów opakowaniowych
  • reaktory o wysokich objętościach. Użyteczne w skalowaniu procesów technologicznych i syntezy materiałów opakowaniowych
  • grupę analizatorów termicznych: DSC, TGA, STA, TMA – do badania trwałości termicznej materiałów opakowaniowych, a także zmianę właściwości fizykochemicznych w funkcji temperatury lub przyłożonej siły.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy HAAS: