ANALIZA TERMICZNA

Badania przemian fazowych, odporności na utlenianie OIT, czystości przy zastosowaniu kalorymetrii różnicowej DSC, opatentowanego Chip-DSC, termograwimetrii TGA, jednoczesna analiza STA, badania przewodności cieplnej THB i LFA, dyfuzyjności i przewodności elektrycznej, właściwości termomechanicznych TMA, badania dylatometryczne DIL, układy ciśnieniowe i projektowane do potrzeb

CHROMATOGRAFIA FLASH

Chromatografy Flash i Prep do rozdziałów i oczyszczania związków, z detektorami UV i ELSD

KOLUMNY, KARTRIDŻE, ZAWORY

Kolumny, krzemionka, puste kartridże do chromatografów różnych producentów, Zawory jedno i wielodrożne, zawory zwrotne, złączki i elementy połączeniowe

REAKTORY CIŚNIENIOWE

Prowadzenie procesów chemicznych w reaktorach pojedynczych lub wielozbiornikowych, o różnych objętościach i z, mieszaniem, dozowaniem gazów, reaktantów ciekłych, do prowadzenia różnego rodzaju syntez, uwodorniania, procesów hydrotermalnych .

REAKTORY PRZEPŁYWOWE

Procesy chemiczne w przepływie, dozując gazy i ciecze pod ciśnieniem, z rozdziałem, zawracaniem. Kaskady i układy równoległe. Reaktory metalowe i szklane.

REAKTORY SZKLANE

Reaktory laboratoryjne z mieszaniem, dozowaniem, poborem prób, sondami pomiarowymi do prac w próżni, i podwyższonym ciśnieniu.

POMPY CIŚNIENIOWE

Ultraprecyzyjne pompy ciśnieniowe do wielogodzinnego bezpulsacyjnego dozowania lub utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie do 1300 bar

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH

Tensjometry i goniometry do pomiarów kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego, energii powierzchniowej

INSTALACJE PILOTAŻOWE

Reaktory pilotażowe, wielozbiornikowe, zestawy do badań korozji, reaktory i autoklawy do badań uszczelek, procesów wytwórczych. Projekty indywidualne.