ANALIZA TERMICZNA

Dla poznania i potwierdzenia jakości, składu, odporności termicznej i oksydacyjnej materiałów takich jak tworzywa sztuczne, kompozyty, mieszanki gum, kopolimery, farmaceutyki, biomasy, żywność, substancje aktywne – czyli to, co pomoże zebrać wiedzę o próbce. Analizę termiczną, która przekłada się niemal na wszystkie właściwości. Badania przemian fazowych, odporności, utleniania przy zastosowaniu kalorymetrii różnicowej DSC, termograwimetrii TGA, analiz łączących TGA z DSC/DTA, pomiary rozszerzalności cieplnej, mięknięcia powłok, właściwości wiskoelastycznych: TMA i DMA

CHROMATOGRAFIA FLASH

Chromatografy Flash i Prep do rozdziałów i oczyszczania związków chemicznych zanieczyszczonych po syntezie, które nie krystalizują wystarczajaco, by rozdzielić je w inny sposób. Niezbędne dla efektywnego przeprowadzania ekstrakcji z materiału roślinnego. Przykładowo – z konopii, z rozdziałem na frakcje CBD i THC.  Rozdział na podstawie krzywych detekcji UV, UV-Vis i ELSD

REAKTORY

Prowadzenie procesów chemicznych w reaktorach pojedynczych lub wielozbiornikowych, o różnych objętościach i z, mieszaniem, dozowaniem gazów, reaktantów ciekłych, do prowadzenia różnego rodzaju syntez, uwodorniania, procesów hydrotermalnych .

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH

Tensjometry i goniometry do pomiarów kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego, energii powierzchniowej. Dla ulepszania właściwości myjących detergentów, efektywności odżywek, jakości farb, lakierów, tuszu, dla potwierdzenia czystości powierzchni płyt głównych i komponentów elektroniki. I wielu innych zastosowań.

POMPY CIŚNIENIOWE

Ultraprecyzyjne pompy ciśnieniowe do wielogodzinnego bezpulsacyjnego dozowania lub utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie do 1300 bar. Szczegóły

APARATURA BADAWCZA NA ZAMÓWIENIE

Reaktory pilotażowe, wielozbiornikowe, zestawy do badań korozji, reaktory i autoklawy do badań uszczelek, polimeryzacji, procesów w warunkach nadkrytycznych, badań hydrotermalnych w układach szczególnie korozyjnych  działań przedwytwórczych. Projekty indywidualne. Chętnie porozmawiamy o Twoim. Napisz – w czym możemy pomóc: haas@haas.com.pl