ANALIZA TERMICZNA

Badania przemian fazowych, odporności, utleniania przy zastosowaniu kalorymetrii różnicowej DSC, termograwimetrii TGA, TMA i DMA

CHROMATOGRAFIA FLASH

Chromatografy Flash i Prep do rozdziałów i oczyszczania związków, z detektorami UV i ELSD

ANALIZA WłAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH

Tensjometry i goniometry do pomiarów kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego, energii powierzchniowej

REAKTORY

Prowadzenie procesów chemicznych w reaktorach pojedynczych lub wielozbiornikowych, o różnych objętościach i z, mieszaniem, dozowaniem gazów, reaktantów ciekłych, do prowadzenia różnego rodzaju syntez, uwodorniania, procesów hydrotermalnych .

POMPY CIŚNIENIOWE

Ultraprecyzyjne pompy ciśnieniowe do wielogodzinnego bezpulsacyjnego dozowania lub utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie do 1300 bar

APARATURA BADAWCZA NA ZAMÓWIENIE

Reaktory pilotażowe, wielozbiornikowe, zestawy do badań korozji, reaktory i autoklawy do badań uszczelek, procesów wytwórczych. Projekty indywidualne.