Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT* oraz Art. 5a ustawy o PIT**, działalność badawczo-rozwojowa to:

„działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”

* Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)
** Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Na działania B+R składają się nie tylko rutynowe analizy, a także konstruowanie prototypów, walidacja czy projektowanie linii pilotażowych.

Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce zrzesza blisko 6000 jednostek zarówno państwowych, jak i prywatnych. Zaliczamy do nich:

  • Polską Akademię Nauk
  • szkoły wyższe prowadzące działalność badawczo-rozwojową
  • jednostki badawczo-rozwojowe
  • jednostki obsługi nauki
  • przedsiębiorstwa z własnym zapleczem badawczym

W zależności od tematyki badawczej, firma HAAS oferuje szereg urządzeń usprawniających prace badawczo-rozwojowe:

Wyświetlanie 1–12 z 28 wyników