Analiza powierzchniowa

TENSJOMETRY

Nowoczesne analizatory właściwości powierzchniowych metodą zanurzeniową pierścienia, płytki lub innych geometrii.

DCA 400
Pomiary napięcia powierzchniowego – Wilhelmy plate, du Nouy Ring
Pomiary kąta zwilżania
Kalkulacja energii powierzchniowej
Pomiary chłonności
Pomiary gęstości i objętości
Precyzja pomiaru ± 0,02 mN/m
Zakres pomiarowy 1 – 1000 mN/m
Max obciążenie 110 g
Pomiary w małej ilości badanej cieczy
Kontrola temperatury
Autokalibracja
Oprogramowanie do zbierania i analizy danych
Przyjazna obsługa, proste plany
Szeroki zakres sterowania m.in. cykle dla badań stężeń micelarnych

DCA
Pomiary napięcia powierzchniowego – Wilhelmy plate, du Nouy Ring
Pomiary kąta zwilżania
Kalkulacja energii powierzchniowej
Pomiary chłonności
Pomiary gęstości i objętości
Precyzja pomiaru ± 0,02 mN/m
Zakres pomiarowy 1 – 1000 mN/m
Max obciążenie 110 g
Kontrola temperatury

DST 60
Prosty, cyfrowy analizator z wyświetlaczem
Pomiary napięcia powierzchniowego – Wilhelmy plate, du Nouy Ring
Precyzja pomiaru ± 1 %
Zakres pomiarowy 1 – 200 mN/m
Max obciążenie 100 g
Kontrola temperatury do 100 st C

Goniometry

Najnowsze technologie wprowadzone do systemów optycznych zapewniają najwyższą jakość pomiarów przy prostej obsłudze sprzętu i oprogramowania.

Phoenix MT
Pomiar statyczny i dynamiczny kątów zwilżania

Modułowy układ pozwalający na pracę z szerokimi i wysokimi podłożami, elastyczne ułożenia ramy w pionie i poziomie

Kalkulacja energii powierzchniowej, geometrii kropli, zwilżalności, współczynnika rozpływu i pracy adhezji
Automatyczna rejestracja obrazu przez kamerę
Rezultaty pomiaru w formie wykresu, filmu, tabeli
Innowacyjna komora termiczna do niskich i wysokich temperatur i różnych mieszanek atmosfer gazowych
Uchylny stolik
Rozdzielczość pomiaru ± 0,1 st
Zakres pomiarowy 0-180 st
Opcje: Automatyczne dozowanie zadanej objętości kropli
i funkcja detekcji styku kropli z podłożem
Przyjazne oprogramowanie z szeroką bazą danych

Phoenix PH 150 i 300
Manualne lub automatyczne i manualne dozowanie kropli referencyjnych
Pomiar statyczny i dynamiczny kątów zwilżania
Kalkulacja energii powierzchniowej
Automatyczna rejestracja obrazu przez wysokich parametrów kamerę
Rezultaty pomiaru w formie wykresu, filmu, tabeli
Komora termiczna
Uchylny stolik
Rozdzielczość pomiaru ± 0,1 st
Zakres pomiarowy 0-180 st
Przyjazne oprogramowanie z szeroką bazą danych

Wysokotemperaturowy Phoenix HT
Piec i komora termiczna
Przedmuch gazem
Rozdzielczość pomiaru ± 1 st

Phoenix Pico-Nano dla mikro próbek
Pomiary mikrokropel na włóknie, włosie
Piezoelektryczny system dozowania

Phoenix 600 z wieloma dozownikami

Pioneer 300 system dla badań płyt półprzewodnikowych

CTA 300 system dla badań płyt i ekranów