AN-SS-011 Rozdział chromatograficzny ftalocyjaniny

Rozdział chromatograficzny ftalocyjaniny

Ftalocyjaniny to klasa związków organicznych składających się z czterech jednostek izoindolu połączonych atomami azotu, tworząc makrocykl. Mają spłaszczoną, dyskowatą strukturę przypominającą strukturę porfiryn, ale z większą wnęką centralną. Ftalocyjaniny cieszą się dużym zainteresowaniem w materiałoznawstwie, elektronice organicznej i zastosowaniach biomedycznych ze względu na ich unikalne właściwości elektroniczne i optyczne. Ftalocyjaniny są szeroko stosowane jako pigmenty, szczególnie w niebieskich i zielonych tuszach i barwnikach. Wykorzystuje się je również jako środki uczulające w terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu nowotworów, gdzie cząsteczka ftalocyjaniny jest wzbudzana przez światło w celu wytworzenia tlenu singletowego – reaktywnej formy, która może niszczyć komórki nowotworowe.

Synteza ftalocyjaniny obejmuje kilka różnych metod, w tym reakcje kondensacji pomiędzy diaminami i dinitrylami, a także reakcje cyklizacji pochodnych bezwodnika kwasu ftalowego. Wybór metody syntezy może zależeć od konkretnej syntetyzowanej ftalocyjaniny i pożądanego poziomu czystości.

Rozdział chromatograficzny ftalocyjaniny może być trudny ze względu na ich silną tendencję do agregacji, dlatego bardzo ważne jest użycie odpowiedniej kolumny do takiego rozdziału. Tutaj używamy naszego najnowszego produktu, serii SepaFlash® HP Fusion (krzemionka nieregularna, 25-40 μm, 60Å, SW-5102-040) do izolacji ftalocyjanin. Produkt ten zawiera ultraczystą krzemionkę o małej wielkości cząstek (25-40 μm), a jej zdolność oddzielania jest porównywalna z sferycznym żelem krzemionkowym o podobnej wielkości cząstek.

Rozdział chromatograficzny ftalocyjaniny

Sprawdź w naszym sklepie

Puste kolumny i kartridże do chromatografii Flash

11,34 7 119,00 
Kolumny/kartidże SepaFlash™ iLOK™ Series do samodzielnego wypełniania z zakrętką. Dostępne są kolumny mieszczące od 4 do 7000 g standardowej krzemionki niemodyfikowanej. Cechy: - uniwersalne złącza Luer-Lock, - elastyczne możliwości ładowania próbek ciekłych i stałych bezpośrednio do kolumny, - udoskonalona budowa dająca możliwość pracy przy ciśnieniu do 200 psi (13,8 bar), - budowa umożliwiająca łatwe ręczne złożenie/rozłożenie kolumny, - podwyższona rozdzielność rozdziału w porównaniu do konkurencyjnych kolumn.

Rozdział chromatograficzny ftalocyjaniny

Zastosowanie chromatografii Flash do rozdziału ftalocyjaniny stanowi doskonałą alternatywę dla rozdziału na zwykłej szklanej kolumnie. Aby osiągnąć możliwie jak najlepszy rozdział niezbędny jest odpowiedni dobór kolumny, a także optymalne parametry rozdziału.

Parametry rozdziału ftalocyjaniny i dobór kolumny

Powyższy chromatogram pokazuje możliwość oddzielenia ftalocyjnaniny od reszty mieszaniny po syntezie. Do rozdziału wykorzystano kolumnę z nieregularną krzemionką, 25-40 μm, 60 Å, SW-5102-040

Jak pokazano na chromatogramie, ten dobrze znany, lecz trudny do oddzielenia związek zostały z łatwością wyizolowany od wszystkich zanieczyszczeń w zakresie 11 CV.