Przemysł metalurgiczny stanowi ważny element krajowej gospodarki. W Polsce jest umiejscowiony głównie na Śląsku i w Zagłębiu Miedziowym,

Czyste metale i ich stopy są badane pod kątem ich właściwości fizykochemicznych. Oprócz analizy pierwiastkowej i krystalograficznej wykonuje się pomiary w funkcji temperatury.

Firma HAAS oferuje dla przemysłu metalurgicznego:

  • analizatory termiczne: symultaniczny analizator termiczny STA, analizator termomechaniczny TMA, kalorymetr różnicowy DSC.  Pracują w szerokim zakresie temperatur, pozwalają na obserwację przemian fazowych, optymalizację procesu redukcji metali z rud. Przydatne w określaniu zawartości węgla w próbce. Proponujemy rozwiązania z firmy Linseis.
  • reaktory o objętościach na wysoką skalę: jako komora do badań metali w warunkach korozyjnych, pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy HAAS dla przemysłu metalurgicznego:

Wyświetlanie 1–12 z 21 wyników