Rozszerzalność cieplna – jak zrozumieć w prosty sposób?

Jak zrozumieć aspekty zagadnień rozszerzalności cieplnej, pracy z próbką przy użyciu analizatora termomechanicznego TMA, jak prawidłowo przygotować pomiar, na co zwrócić szczególną uwagę aplikując próbkę, jak zinterpretować wyniki – tym podzieli się praktyk od dziesięcioleci – dr Kevin Menard, Hitachi High-Tech Science America Inc. – w czwartek 15 października o godz. 19:00. Szczegóły i zapisy na webinar:

WEBINAR

Jeśli nie możecie do nas dołączyć – proszę o maila – chętnie podzielę się najistotniejszymi informacjami z webinaru – adres

Thermal expansion is one of the fundamental properties of material. Reported as the coefficient of thermal expansion (CTE), it allows us to match how material will interact when exposed to heating and cooling cycles. This affects products as dissimilar as wine bottle, car engines, medical devices, aerospace components, etc. It’s the main reason people buy thermomechanical analyzers (TMA). We will discuss the reason why free volume is important, how to handle and prepare samples, and how to interpret data.

Co się dzieje w Twoim tyglu?

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″][image_with_animation image_url=”596″ alignment=”center” animation=”None” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Co się dzieje w Twoim tyglu w piecu TGA, DSC, DMA?

Rejestracja

Wtorek 15 września,  14:00 CEST

Olivier Savard poprowadzi nas do wnętrza pieca – byśmy mogli spojrzeć co tak naprawdę dzieje się z naszą próbką.


Although thermal analysis techniques like DSC, STA, DMA and TMA have been around for a long time, it’s always been a challenge to know what is really happening to our samples during an experiment. From colour to dimension changes, being able to see how the sample behaves when heated up or cooled down can add important information to the thermal analysis story. Visible images can also be used as a valuable troubleshooting tool to explain an unusual behaviour during an experiment. This presentation will go through the advantages of being able to see the samples while using thermal analysis techniques (DSC, STA, DMA and TMA). Real examples will be used to show the power of the techniques and it will also cover the extra information which can be extracted from a visible image (e.g. RGB values).

Seminarium internetowe jest prezentowane przez naszego specjalistę od analizy termicznej, Oliviera Savarda. Zakładamy, że seminarium internetowe potrwa około 20 minut, a na koniec będzie mnóstwo okazji do udzielenia odpowiedzi na pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi. Jeśli macie teraz jakieś pytania, proszę o przesłanie, wypełniając poniższy formularz rejestracyjny. Będzie można również zadawać pytania podczas webinaru.

Spotkanie w języku angielskim – rejestracja

https://hha.hitachi-hightech.com/en/campaigns/events/webinar-protecting-your-brand-with-thermal-analysis-of-polymers

Zapraszamy

[divider line_type=”No Line” custom_height=”130″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″][image_with_animation image_url=”596″ alignment=”center” animation=”None” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Ochrona Twojej marki dzięki analizie termicznej polimerów

Rejestracja

Wtorek 30 czerwca,  14:00 CEST

Dowiedz się, w jaki sposób analiza termiczna może odgrywać kluczową rolę w programie zapewniania jakości i kontroli jakości polimerów.

Analiza termiczna a tworzywa, kompozyty, mieszanki polimerów

Utrzymanie statusu zaufanego dostawcy komponentów z tworzyw zależy od tego, by każda część spełniała wysokie wymagania stawiane przez klientów. To bardzo konkurencyjny rynek, a błędy nie są lekceważone. Oczywiście najlepszym sposobem ochrony reputacji marki, a tym samym pozycji na rynku, jest zapewnienie, że Twoje produkty zawsze spełniają oczekiwania – a analiza termiczna odgrywa w tym kluczową rolę.

Istnieje jednak wiele różnych technik objętych „analizą termiczną”, których użycie będzie zależeć od cech, które należy zweryfikować. Aby pomóc w przybliżeniu analizy termicznej polimerów i podzielić się poradami na temat najlepszych praktyk, organizujemy webinar we wtorek 30 czerwca o godzinie 14:00. Seminarium internetowe skupi się na wykorzystaniu analizy termicznej do zapewnienia jakości polimerów:

• Dlaczego analiza termiczna jest tak skuteczna w kontroli jakości i rozwiązywaniu problemów

• Wprowadzenie do poszczególnych technik w kontekście analizy polimerów

• Zastosowania specyficzne dla polimeru, takie jak

  • ustalanie temperatur topnienia,
  • właściwości mechaniczne,
  • identyfikacja materiału
  • potwierdzenie składu materiału.

Seminarium internetowe jest prezentowane przez naszego specjalistę od analizy termicznej, Oliviera Savarda. Zakładamy, że seminarium internetowe potrwa około 20 minut, a na koniec będzie mnóstwo okazji do udzielenia odpowiedzi na pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi. Jeśli macie teraz jakieś pytania, proszę o przesłanie, wypełniając poniższy formularz rejestracyjny. Będzie można również zadawać pytania podczas webinaru.

Spotkanie w języku angielskim – rejestracja

https://hha.hitachi-hightech.com/en/campaigns/events/webinar-protecting-your-brand-with-thermal-analysis-of-polymers

Zapraszamy

[divider line_type=”No Line” custom_height=”130″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″][image_with_animation image_url=”596″ alignment=”center” animation=”None” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Ochrona Twojej marki dzięki analizie termicznej polimerów

Rejestracja

Wtorek 30 czerwca,  14:00 CEST

Dowiedz się, w jaki sposób analiza termiczna może odgrywać kluczową rolę w programie zapewniania jakości i kontroli jakości polimerów.

Analiza termiczna a tworzywa, kompozyty, mieszanki polimerów

Utrzymanie statusu zaufanego dostawcy komponentów z tworzyw zależy od tego, by każda część spełniała wysokie wymagania stawiane przez klientów. To bardzo konkurencyjny rynek, a błędy nie są lekceważone. Oczywiście najlepszym sposobem ochrony reputacji marki, a tym samym pozycji na rynku, jest zapewnienie, że Twoje produkty zawsze spełniają oczekiwania – a analiza termiczna odgrywa w tym kluczową rolę.

Istnieje jednak wiele różnych technik objętych „analizą termiczną”, których użycie będzie zależeć od cech, które należy zweryfikować. Aby pomóc w przybliżeniu analizy termicznej polimerów i podzielić się poradami na temat najlepszych praktyk, organizujemy webinar we wtorek 30 czerwca o godzinie 14:00. Seminarium internetowe skupi się na wykorzystaniu analizy termicznej do zapewnienia jakości polimerów:

• Dlaczego analiza termiczna jest tak skuteczna w kontroli jakości i rozwiązywaniu problemów

• Wprowadzenie do poszczególnych technik w kontekście analizy polimerów

• Zastosowania specyficzne dla polimeru, takie jak

  • ustalanie temperatur topnienia,
  • właściwości mechaniczne,
  • identyfikacja materiału
  • potwierdzenie składu materiału.

Seminarium internetowe jest prezentowane przez naszego specjalistę od analizy termicznej, Oliviera Savarda. Zakładamy, że seminarium internetowe potrwa około 20 minut, a na koniec będzie mnóstwo okazji do udzielenia odpowiedzi na pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi. Jeśli macie teraz jakieś pytania, proszę o przesłanie, wypełniając poniższy formularz rejestracyjny. Będzie można również zadawać pytania podczas webinaru.

Spotkanie w języku angielskim – rejestracja

https://hha.hitachi-hightech.com/en/campaigns/events/webinar-protecting-your-brand-with-thermal-analysis-of-polymers

Zapraszamy

[divider line_type=”No Line” custom_height=”130″]

Nowe Chromatografy Flash

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″][image_with_animation image_url=”364″ alignment=”center” animation=”None” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Nowe Chromatografy Flash, różne detektory – do rozdziału substancji i oczyszczania związków chemicznych, Chromatograf Flash z UV, Chromatograf Flash UV Vis, Chromatograf Flash z ELSD, z certyfikacją 21 CFR Part 11, przepływy do 200 ml/min, ciśnienie do 33,5 bara, kolumny od 4g do 3 kg, prosta obsługa i wsparcie aplikacyjne. Krzemionka i płytki TLC.

Zapraszamy

[divider line_type=”No Line” custom_height=”130″]

BioOrg I Warsztaty Analizy Termicznej na Politechnice Poznańskiej

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Pracujesz nad polimerami, lekami, żywnością, a może w innym obszarze? Na 99% wiedza o właściwościach termicznych materiałów, zwłaszcza z jednoczesnym obrazem próbki i analizą wydzielonych gazów da Ci istotne dane, narzędzia do badań, i docelowo wytyczne do kierunku modyfikacji, optymalizacji produkcji, kontroli jakości.

Co – BioOrg i Warsztaty, Gdzie – Politechnika Poznańska, Kiedy – 6-7 grudnia 2019

Naukowcy i praktycy podzielą się swoim doświadczeniem – pokażą co osiągnęli, i będzie to inspiracją dla Twoich działań, dyskusji wśród uczestników i konkretnych działań by przełożyć koncepcje na badania, nowe lub ulepszone produkty, optymalizację procesów i oszczędności.

Podyskutujemy o tym, co osiągamy stosując techniki analizy termicznej z technikami łączonymi – o danych dotyczących parametrów topnienia, krystalizacji, zeszklenia, odporności termicznej, odporności na utlenianie, czystości, kinetyki, zmian masy w procesach rozkładu, odporności na ściskanie, nacisk punktowy, zginanie, rozciąganie. Dodając do tego – gdy krzywa nie jest jednoznaczna – obraz próbki – i skład gazów rozkładu zakres informacji znacznie się poszerza.

Warsztaty – 6 grudnia w piątek –  wniosą pracę z unikalnym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 z kamerą, omówimy też jednoczesny analizator termiczny STA 7200, TMA i DMA Hitachi High Tech Science HAAS. Konferencja BioOrg – http://bioorg.put.poznan.pl

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Projekty finansowane przez UE

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację kolejnego projektu (30) i rezultaty zostają wprowadzone do oferty HAAS.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch projektów (37 i 39) i rezultaty zostały wprowadzone do oferty HAAS

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 19.01.2017

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 19.01.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 20.01.2017 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do  jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

 

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2016 z dn. 30.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 30.11.2016 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 29.11.2016

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” .

Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 2 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 3 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]