Nowe Chromatografy Flash

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″][image_with_animation image_url=”364″ alignment=”center” animation=”None” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Nowe Chromatografy Flash, różne detektory – do rozdziału substancji i oczyszczania związków chemicznych, Chromatograf Flash z UV, Chromatograf Flash UV Vis, Chromatograf Flash z ELSD, z certyfikacją 21 CFR Part 11, przepływy do 200 ml/min, ciśnienie do 33,5 bara, kolumny od 4g do 3 kg, prosta obsługa i wsparcie aplikacyjne. Krzemionka i płytki TLC.

Zapraszamy

[divider line_type=”No Line” custom_height=”130″]

BioOrg I Warsztaty Analizy Termicznej na Politechnice Poznańskiej

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Pracujesz nad polimerami, lekami, żywnością, a może w innym obszarze? Na 99% wiedza o właściwościach termicznych materiałów, zwłaszcza z jednoczesnym obrazem próbki i analizą wydzielonych gazów da Ci istotne dane, narzędzia do badań, i docelowo wytyczne do kierunku modyfikacji, optymalizacji produkcji, kontroli jakości.

Co – BioOrg i Warsztaty, Gdzie – Politechnika Poznańska, Kiedy – 6-7 grudnia 2019

Naukowcy i praktycy podzielą się swoim doświadczeniem – pokażą co osiągnęli, i będzie to inspiracją dla Twoich działań, dyskusji wśród uczestników i konkretnych działań by przełożyć koncepcje na badania, nowe lub ulepszone produkty, optymalizację procesów i oszczędności.

Podyskutujemy o tym, co osiągamy stosując techniki analizy termicznej z technikami łączonymi – o danych dotyczących parametrów topnienia, krystalizacji, zeszklenia, odporności termicznej, odporności na utlenianie, czystości, kinetyki, zmian masy w procesach rozkładu, odporności na ściskanie, nacisk punktowy, zginanie, rozciąganie. Dodając do tego – gdy krzywa nie jest jednoznaczna – obraz próbki – i skład gazów rozkładu zakres informacji znacznie się poszerza.

Warsztaty – 6 grudnia w piątek –  wniosą pracę z unikalnym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 z kamerą, omówimy też jednoczesny analizator termiczny STA 7200, TMA i DMA Hitachi High Tech Science HAAS. Konferencja BioOrg – http://bioorg.put.poznan.pl

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Projekty finansowane przez UE

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]
[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację kolejnego projektu (30) i rezultaty zostają wprowadzone do oferty HAAS.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch projektów (37 i 39) i rezultaty zostały wprowadzone do oferty HAAS

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 19.01.2017

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 19.01.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 20.01.2017 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do  jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

 

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2016 z dn. 30.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 30.11.2016 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 29.11.2016

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” .

Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 2 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 3 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”10″]