Aktualności

Projekty finansowane przez UE

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację kolejnego projektu (30) i rezultaty zostają wprowadzone do oferty HAAS.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację dwóch projektów (37 i 39) i rezultaty zostały wprowadzone do oferty HAAS

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (39)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (37)

Plakat dot. dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (30)

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 19.01.2017

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 19.01.2017

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2017 dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Ogłoszenie o sprostowaniu z dnia 20.01.2017 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczącego wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do  jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprostowaniu z dnia 20.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skaningowej i analiz mikroskopowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 19.01.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 19.01.2017 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych i termicznych w kontrolowanych atmosferach gazowych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 19.01.2017

 

Informacja o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego nr 2/2016 z dn. 30.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 30.11.2016 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu  „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 30.11.2016

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 29.11.2016

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” .

Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 2 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik nr 3 – do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 29.11.2016 dotyczące udzielenia zamówienia w ramach projektu „Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *