Aktualności, Wydarzenia

BioOrg I Warsztaty Analizy Termicznej na Politechnice Poznańskiej

Pracujesz nad polimerami, lekami, żywnością, a może w innym obszarze? Na 99% wiedza o właściwościach termicznych materiałów, zwłaszcza z jednoczesnym obrazem próbki i analizą wydzielonych gazów da Ci istotne dane, narzędzia do badań, i docelowo wytyczne do kierunku modyfikacji, optymalizacji produkcji, kontroli jakości.

Co – BioOrg i Warsztaty, Gdzie – Politechnika Poznańska, Kiedy – 6-7 grudnia 2019

Naukowcy i praktycy podzielą się swoim doświadczeniem – pokażą co osiągnęli, i będzie to inspiracją dla Twoich działań, dyskusji wśród uczestników i konkretnych działań by przełożyć koncepcje na badania, nowe lub ulepszone produkty, optymalizację procesów i oszczędności.

Podyskutujemy o tym, co osiągamy stosując techniki analizy termicznej z technikami łączonymi – o danych dotyczących parametrów topnienia, krystalizacji, zeszklenia, odporności termicznej, odporności na utlenianie, czystości, kinetyki, zmian masy w procesach rozkładu, odporności na ściskanie, nacisk punktowy, zginanie, rozciąganie. Dodając do tego – gdy krzywa nie jest jednoznaczna – obraz próbki – i skład gazów rozkładu zakres informacji znacznie się poszerza.

Warsztaty – 6 grudnia w piątek –  wniosą pracę z unikalnym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 z kamerą, omówimy też jednoczesny analizator termiczny STA 7200, TMA i DMA Hitachi High Tech Science HAAS. Konferencja BioOrg – http://bioorg.put.poznan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *